P/B T/D C/G

 

1. A final de paraula després de vocal o diftong tònics s’escriuen amb p, t, c:

sap, llop, pot, nebot, antic, poruc...

Excepcions:

Ÿ -b: adob, club, tub, cub, Jacob, Carib...

Ÿ -d: Els noms femenins acabats en -itud, -etud : quietud, solitud, sol·licitud...

Ÿ -g: Els acabats en -leg, -gog, -fug : biòleg, pedagog, demagog, pròfug ; zig-zag, mag, estrateg, tuareg, Hug...

 

2. A final de paraula després de consonant o de vocal àtona s’escriuen amb la mateixa lletra que apareix en els derivats.

Ÿ -b àrab arabesc

Ÿ -d sord sordesa

Ÿ g càstig castigar

Ÿ p serp serpentina

Ÿ t sort sortós

Ÿ c arc arcada

No son comprovables per derivació: sumand, subtrahend, reverend, nord, baluard, tard, lleopard, rang, míting, púding.

Excepcions: -c

Ÿ La primera persona del present d’indicatiu d’alguns verbs acaba en -nc: vinc, venc, entenc, comprenc

Ÿ mànec, espàrrec, feréstec, préssec, ànec, càrrec, rònec, fàstic, aràbic... però esparreguera, presseguer, ànega...

Cal recordar:

Ÿ Els gerundis acaben sempre en -nt: fent, ballant, mirant, sortint

Ÿ Gran s’escriu sense d final, malgrat grandesa, engrandir...

Ÿ S’escriuen sense -t: col·legi, api, premi, geni

 

3. Per saber quina lletra s’escriu a final de síl·laba a l’interior d’un mot, cal recordar els conjunts de grafies següents:

Exemples

Excepcions

ab-

absolut, abdomen

apte, àpside

ob-

objecte, obtenir

optar, òptica, òptim

sub-

submarí, subjecte

 

ad-

administrar, adjectiu

atzavara, atzar

-gd-

maragda, amígdala

anècdota

-gg-

suggerir, suggestió

 

-gm-

fragment, augment

dracma

-gn-

digne, impregnar

aràcnid, tècnic

cap-

capdamunt, capçal

cabdal, cabdell

-pt-

captar, escriptor

dubte, subtil

-pc-

capciós, accepció

 

-ps-

clepsa, el·lipsi

subscriure, substituir

-pn-

hipnosi, pneumònia, pneumàtic

 

-tg-

garatge, metge

 

-tj-

platja, viatja

 

-tll-

espatlla, ratlla

 

-tm-

aritmètica, ritme

 

-tn-

ètnic, cotna

 

-ts-

potser, lletsó

 

-tz-

setze, guitza

 

-cc-

succés, accelerar

 

-cs-

sacsó, fúcsia

 

-ct-

actor, sector

 

-cz-

èczema

 

 

Ortografia                                        .

L'alfabet català ] Els dígrafs ] La síl·laba ] Els diftongs ] L'accentuació gràfica ] L'accent diacrític ] La dièresi ] El guionet ] La vocal neutre ] La O i la U ] Fenòmens de fonètica ] Les lletres B/V ] [ P/B T/D C/G ] IX/X G/J TX/IG ] Les grafies M-N ] L·L H R-RR ]