Morfologia

 

Part de la gramŕtica que estudia les formes dels mots, independentment de llurs relacions o funcions en la frase o oració.

El substantiu

L'adjectiu

L'article

Els demostratius

Els possessius

Els quantitatius

Els indefinits

Els numerals

Els verbs

Les preposicions

Ortografia ] [ Morfologia ] Sintaxi ] Lčxic ] Expressió escrita ] Xarxa ]