Xarxa

 


Aprendre català Certificats de llengua catalana

Mitjans de comunicació en   català

Assessorament lingüístic
Diccionaris en línia Bibliografia

Institucions relacionades amb la llengua

Cinema i vídeo en català
Projecció internacional Legislació lingüística
Sociolingüística Informàtica en català

 

 

   Aprendre català

Gabinet de Llengua Catalana. Universitat Autònoma de Barcelona
http://blues.uab.es/~s_gabcat/index.htm

Servei d'Autoformació en Llengua Catalana. Universitat Pompeu Fabra
http://www.upf.es/gl/

Servei de Llengua Catalana. Universitat de Barcelona
http://www.ub.es/slc/ffll/formling.html

Pla interdepartamental d'immigració
http://www.gencat.es/benestar/preimmi.htm

Aprendre a aprendre
http://www.xtec.es/~cdorado/cdora2/index.htm

Servei d'Ensenyament del Català. SEDEC
htpp://www.xtec.es/sedec

Escola Oficial d'Idiomes. Barcelona-Drassanes
http://www.eoibd.com

 

 Certificats de llengua catalana

Association of Language Testers in Europe (ALTE)
http://www.alte.org

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
http://www.cult.gva.es/jqcv/

Junta Avaluadora de Català
http://www.caib.es/govern/conselleries/educacio/dgcultur/ccult4d.htm

 

 Mitjans de comunicació en català

Avui
http://www.avui.com

Diari d'Andorra
http://www.solucions.ad/Diari

Diari de Balears
http://www.diaridebalears.com

Diari de Barcelona
http://www.diaridebarcelona.com

El Periódico
http://www.elperiodico.es

El Temps
http://www.eltemps.com

Regió 7
http://www.regio7.com

Segre
http://www.segre.lleida.net/cat/

Catalunya Ràdio
http://www.catradio.es

COMRàdio
http://www.com-radio.com

Ràdio 4
http://www.rtve.es/rne/r4/

Ràdio 9
http://www.rtvv.es/www/radio/radio9v.htm

Canal 9
http://www.rtvv.es

Televisió de Catalunya
http://www.tvc.es

Barcelona Televisió
http://www.barcelonatv.com/

Televisió Espanyola a Catalunya
http://www.rtve.es/tve/b/index.htm

Vilaweb
http://www.vilaweb.com

Nova Tàrrega
http://www.tarrega.com/novatarrega

Nova Badia
http://www.redestb.es/novabadia

Setmanari de l'Alt Empordà
http://www.intercom.es/emporda

La Veu de l'Anoia
http://www.ceina.es/laveu

La Tosca
http://www.redestb.es/latosca

De Bat a Bat
http://www.geocities.com/Paris/Cafe/1313

Europa de les Nacions
http://www.partal.com/ciemen/europa/index.html

Associació de Publicacions Periòdiques en Català
http://www.flyingmind.com/appec

 

 Assessorament lingüístic

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.es/dict/serveis/servling/serveilingdef.htm

Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.es/ptop/llengua

Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.es/justicia

Servei d'Informació de l'Administració Local. Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.es/sial/exp0.htm

Institut d'Estudis Catalans
http://www.iec.es/

Servei Lingüístic de l'Il·lustre Consell de Col·legis d'Advocats
http://servicios.juridica.com/ccac/sl

Gabinet de Llengua Catalana. Universitat Autònoma de Barcelona
http://blues.uab.es/~s_gabcat/index.htm

Servei de Llengua Catalana. Universitat de Barcelona
http://www.ub.es/slc/servei.htm

Servei de Llengües i Terminologia. Universitat Politècnica de Catalunya
http://www.upc.es/slt

Servei Lingüístic d'ESADE
http://www.esade.es/sl

Servei de Llengües i Terminologia. Universitat Jaume I de Castelló
http://sic.uji.es/uji/org/slt.html

Universitat de València
http://www.uv.es/~snl/

Servei de Normalització Lingüística. Universitat Politècnica de València
http://www.upv.es/snl

Servei Lingüístic. Universitat de les Illes Balears
http://www.uib.es/secc6/slg

La Pissarra
http://www.infase.es/cappev/pissarra.htm

ATIC (Associació de Traductors i Intèrprets de Catalunya)
http://www.maptel.es/atic/catatic.htm

FTI (Facultat de Traducció i Interpretació. Universitat Autònoma de Barcelona)
http://www.blues.uab.es/fti/opcions.html

 

 Diccionaris en línia

Diccionari de la llengua catalana
http://www.iec.es/cat/llengcat/diccionari/inici.htm

Gran diccionari de la llengua catalana. Enciclopèdia Catalana
http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm

Diccionari de citacions en català
http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4045/citacio1.html

Eurodicautom. Base de dades terminològiques del Servei de Traducció de la Comissió Europea
http://www2.echo.lu/edic/

O Traductor Virtual. Universitat de Vigo
http://www.uvigo.es/utilidades/traductor/default.html

Centro Virtual Cervantes
http://cvc.cervantes.es/oteador/diccionarios/

Recull de dites populars catalanes
http://www.arrakis.es/~francesc

Recull de refranys catalans
http://www.fut.es/~jpv

Diccionarios Anaya
http://www.anaya.es/diccionario/diccionar.htm

 

 Bibliografia

Grup Editorial 62
http://www.edicions62.com

Grup Enciclopèdia Catalana
http://www.grec.net/home/grec/diccio/index.htm

Universitat Politècnica de Catalunya
http://www.upc.es/slt/Biblioterm

Vademecum català
http://www.partal.com/vademecum

Gremi d'Editors de Catalunya
http://www.gremieditorscat.es/recerca.html

ISBN
http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html

Centro Virtual Cervantes
http://cvc.cervantes.es/oteador/bibliotecas

El llibre en català
http://www.llibres.com

Llibreria La Central
http://www.lacentral.com

Biblioteca de Catalunya
http://www.gencat.es/bc/virtua3/catalan

Catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya
http://www.cbuc.es/ccuc

 

 Institucions relacionades amb la llengua

Institut Universitari de Lingüística Aplicada. UPF
http://www.iula.upf.es

Xarxa d'universitats Institut Joan Lluís Vives
http://www.ijlv.uji.es/

Associació de Mestres Rosa Sensat
http://www.pangea.org/rsensat/

Obra Cultural Balear
http://partal.com/ocb

Acció Cultural del País Valencià
http://www.dirac.es/acpv/

Federació Escola Valenciana
http://www.fev.org/

Òmnium Cultural
http://www.fut.es/~omnium/

Associació Cultural del Matarranya
http://www.matarranya.com/ascuma/home.html

 

 Cinema i vídeo en català

Edicions de La Magrana
http://www.magrana.es

 

 Legislació lingüística

Mercator: dret i legislació lingüístics
http://www.troc.es/ciemen/mercator/

Comitè de Seguiment de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics
http://www.troc.es/mercator/dudl-ct.htm

 

 Projecció internacional

Lectorats de català
http://www.gencat.es/cur/lectorat.htm

Consorci Català de Promoció de la Cultura (COPEC)
http://www.copec.es

Patronat Català Pro Europa
http://www.gencat.es/pcpe

North-American Catalan Society (NACS)
http://www.indiana.edu/~nacs/index.htm

Anglo-Catalan Society
http://www.shef.ac.uk/~hs/acspags/index.html

Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
http://www.uib.es/depart/dfc/CILLC/aillc.htm

Direcció General de Relacions Exteriors. Casals i Centres Catalans a l'Exterior
http://www.gencat.es/relacions_exteriors/

 

 Sociolingüística

Alfaweb
http://www.udl.es/centres/fll/alfaweb.htm

Centre Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN)
http://partal.com/ciemen/

Centre International de Recerque en Aménagement Linguistique (CIRAL) (Quebec)
http://www.ciral.ulaval.ca

Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL)
http://www.cercat.com/lincaweb/cal/
http://www.cercat.com/cal/corr99.html

European Bureau for Lesser Used Languages
http://www.eblul.org

Grup Català de Sociolingüística
http://lingua.fil.ub.es/~vila/gcs_ct.htm

Institut d'Estadística de Catalunya
http://www.idescat.es

Journal of Catalans Studies
http://www.uoc.es/jocs/1/index/

Language futures Europe
http://web.inter.NL.net/users/Paul.Treanor/eulang.html

Lincaweb. El català al món
http://www.cercat.com/lincaweb/htm/estat.html

 

 Informàtica en català

Cercador
http://www.grec.net/cgibin/cercador.pgm

Cercat
http://www.cercat.com/

Som-hi!!!
http://www.som-hi.com/

Nosaltres
http://vilaweb.com/nosaltres/

Àlatac. Navegant per la llengua
http://www.upc.es/slt/alatac/

Recerques a les universitats
http://www.ijlv.uji.es/recerca/index.htm

Softcatalà
http://www.softcatala.org/

Direcció General de Serveis d'Informàtica
http://www.gencat.es/dgsi/

 

 

  .

Ortografia ] Morfologia ] Sintaxi ] Lèxic ] Expressió escrita ] [ Xarxa ]

 

 

                                        .