Sintaxi

 

Part de la gramàtica que estudia les relacions o funcions dels mots en la frase o oració.

L'oració

El complement directe

El complement indirecte

Els complements circumstancials

Els pronoms febles

Els complements preposicionals

Conjuncions de coordinació

L'oració subordinada

Les oracions de relatiu

Adverbis i locucions adverbials

Les oracions subordinades adverbials

Ortografia ] Morfologia ] [ Sintaxi ] Lèxic ] Expressió escrita ] Xarxa ]