El complement indirecte

 

El complement indirecte (CI) expressa l’objecte, animat o inanimat, que rep el resultat o la conseqüència d’allò que expressa el verb, o bé d’allò que expressa el conjunt verb+CD (respon al a qui?) :

    La filla va portar un diari al seu pare

                    V         CD         CI

El CI s’introdueix per les prepossicions a o per a:

    Han comunicat la notícia als empleats

    Van portar una carta per la meva mare

Sintaxi                                        .

L'oració ] El complement directe ] [ El complement indirecte ] Els complements circumstancials ] Els pronoms febles ] Els complements preposicionals ] Conjuncions de coordinació ] L'oració subordinada ] Oracions de relatatiu ] Adverbis i locucions adverbials ] Oracions subordinades adverbials ]