Oracions de relatatiu

 

Una oració de relatiu sol tenir com a element d’enllaç, amb l’oració principal un pronom relatiu:

QUE: El noi que hem vist avui és parent nostre

article + QUAL: El llibre, un fragment del qual hem comentat, és bo

QUI: El mestre a qui t’has adreçat és el director

QUÈ: El martell amb què hem clavat els claus s’ha perdut

ON: La casa on viu és seva

QUI es refereix a persones.

QUE es refereix a coses.

 

Tanmateix, cal diferenciar ben clarament el pronom relatiu que de la conjunció que, escrita i pronunciada igual:

Conjunció: Digueu-los que vinguin

Pronom relatiu: Han dit una cosa que no m’ha agradat

(fa de subjecte del verb ha agradat)

També cal distingir què interrogatiu de què relatiu:

Interrogativa indirecta: Volen saber què feu

Pronom relatiu: Dóna'm el llapis amb què has escrit aquest document

(pot ser substituït per article + qual): " el qual "

 

Classes d’oracions de relatiu

A. Especificatives: equivalen a un adjectiu qualificatiu o complement del nom. No hi posem mai comes.

El noi ros és parent nostre

El noi que hem vist avui és parent nostre

 

B. Explicatives: equivalents a un adjectiu o nom en aposició, normalment entre comes:

En Lluís, un estudiant, vol entrar a la Caixa

En Lluís, que ha acabat la carrera, vol entrar a la Caixa

 

C. Substantives: equivalents a un nom, i per tant fent dins de l’oració principal les funcions de Subjecte, CD, CI, C Prep, CC o Atribut

Subjecte: Els qui treballin guanyaran el premi

CD : Hem trobat qui ho ha fet

CI: Voldríem donar aquest paquet a qui l’hagi perdut

C Prep: No es recorda del qui l’hi ha donat

CC Lloc: Vés on sigui

Atribut: Aquest noi és qui et farà l’encàrrec

 

Especificatives i explicatives

FORMES

FUNCIONS

Especificativa

Explicativa

Subjecte

CD

CC Temps

QUE

QUE

Article + QUAL

 

QUI

QUÈ

Article + QUAL

QUI

QUÈ

Article + QUAL

CI

C Preposicional

CC

ON

QUÈ

Article + QUAL

ON

QUÈ

Article + QUAL

CC Lloc

(Preposició) +

Article + QUAL

(Preposició) +

Article + QUAL

Complement del Nom

 

Substantives

q Referits a persones:

qui: Qui arribi últim, para

Article + qui: Doneu aquest paquet al qui us el demani

Demostratiu + qui: Escolteu aquell qui més us agradi

Tot + dem./art. + qui: Accepteu les idees de tots aquell qui les tinguin

Tothom + qui: Us agrada tothom qui no us enreda

Qualsevol + qui: Qualsevol qui et veiés no s’ho creuria

 

q Referits a "coses":

Article + que: El que demaneu és impossible

Això/allò + que: Això que demaneu és impossible

Tot + allò/això/art. + que: Tot això/allò/el que demaneu és impossible

 

q Referits a "lloc"

On: On no hi ha pau, hi ha guerra

Arreu + on: Arreu on vagis et seguiré

(Prep) + allà/allí + on: D’allà on no n’hi ha, no en raja

Sintaxi                                        .

L'oració ] El complement directe ] El complement indirecte ] Els complements circumstancials ] Els pronoms febles ] Els complements preposicionals ] Conjuncions de coordinació ] L'oració subordinada ] [ Oracions de relatatiu ] Adverbis i locucions adverbials ] Oracions subordinades adverbials ]