Lèxic

 

Conjunt dels mots o morfemes d’una llengua. 

L'ús de ser o estar

La essa sorda

La essa sonora

La lletra x

Mots compostos

Locucions i frases fetes

Ortografia ] Morfologia ] Sintaxi ] [ Lèxic ] Expressió escrita ] Xarxa ]