L'ús de ser i estar

 

Usos del verb ésser

1. Per expressar una localització

Si s’expressa mera localització sense indicar-ne la durada s’usa el verb ser i, de vegades el verb haver-hi

Que hi ha la Maria ? La Maria no hi és. És a Caldetes

On és el tornavís ? És al tercer calaix

No sé on és el llibre de la Teresa

Artés és a la comarca del Bages

Ja sóc a casa

 

2. Per expressar qualitats o estats

A. Amb subjectes inanimats davant d’adjectius que indiquen característiques permanents, definitòries o classificatòries: alt, llarg, blanc, car, bonic, bo, difícil, clar, transparent, dur, tou...

Aquest cotxe és molt car

La neu és blanca

L’aigua és transparent

Aquest problema és difícil de resoldre

B. Amb subjectes inanimats davant de participis i d’adjectius que indiquen qualitats transitòries: encès, glaçat, cuit, obert, tancat, mullat, trencat, calent, fred, tebi, cru...

Malgrat que tradicionalment s’ha usat el verb ser en aquests casos, actualment en la majoria també s’usa el verb estar.

La porta és/està oberta

El foc és/està encès

El gerro és/està trencat

C. Amb subjectes animats davant d’adjectius que indiquen característiques permanents, definitòries o classificatòries: constant, llest, bo (de bon caràcter), savi, vell, alt, baix, coix, sord, mut, espavilat ...

En Jordi i el Ferran són molt espavilats

El Pere és llest

Aquests germans són cecs

És recomanable usar el verb ser amb el següents adjectius definitoris: mort, viu, casat, separat, divorciat...

 

3. Per expressar temps

Quan designem un temps en què ocorre un esdeveniment

La reunió serà divendres al matí

 

 

Usos del verb estar

A. Per expressar una localització

Quan s’expressa una idea de permanència o d’estabilitat en un lloc: se sol usar el verb estar i, de vegades, altres verbs com romandre, mantenir-se, viure, residir.

La Maria estarà tot l’estiu a Caldetes

I el tornavís ? Sempre està al tercer calaix i ara no hi és

Ara estem (ens estem, vivim, residim) al carrer Provença

B. Per expressar qualitats o estats

a. Amb subjectes inanimats davant d’adverbis que indiquen qualitats transitòries:

Aquesta novel·la està molt bé

Aquests pantalons t’estan malament

b. Amb subjectes animats davant d’adjectius, d’adverbis i de participis passats que indiquen característiques transitòries: satisfet, content, malalt, pàl·lid, suat, enrabiat, enutjat, refredat, afligit, adolorit, bé, malament

La Carme està malalta

Avui el Toni estava molt pàl·lida

Estic cansada de tant treballar

c. Quan expressem alguna cosa per mitjà d’una preposició o locució prepositiva generalment cal usar el verb estar: a favor, en contra, d’acord, de sort, de desgràcia, a punt, al punt, a l’abast...

L’arròs ja està al punt

No estic d’acord amb això

Jo hi estic en contra

 

C. Per expressar temps

Designació del temps que s’esmerça a fer una cosa.

Estic tot el matí per escombrar la casa

 

D. Altres característiques

Ÿ Els adjectius alegre, trist, tranquil, treballador... admeten tots dos verbs ja que tenen un sentit diferent:

El Joan és molt tranquil 

Ara el Joan està tranquil, ja ha acabat la feina

L’Assumpta és molt alegre 

Avui estic trista

Ÿ Moltes vegades en lloc de ser o estar es poden usar d’altres verbs, com ara: anar, trobar(se), sentir-se, haver-hi

Que vas beguda, Anna ?

Vas molt llampant

Ens trobem davant d’un ídol excepcional

En aquell llibre hi havia totes les receptes que buscava

Lèxic                                        .

[ L'ús de ser i estar ] La essa sorda ] La essa sonora ] La lletra X ] Els mots compostos ] Locucions i frases fetes ]