Els mots compostos

 

Els mots compostos són paraules creades per la unió de dos mots que, usats independentment, tenen sentit propi. Els mots resultants tenen un significat que pot ser més o menys diferent que el dels originals.

Podem classificar els mots compostos segons la categoria dels elements primitius que els formen.

Substantius formats per verb + substantiu

Es formen a partir de la 3a persona del singular del present d’indicatiu del verb corresponent. El substantiu és moltes vegades un substantiu en plural y aleshores el mot és invariable: un trencaclosques / molts trencaclosques; si el substantiu és en singular, aleshores són variables: un paraigua / molts paraigües

buscabregues, caçapapallones, cobrellit, comptagotes, enterramorts, espanta-sogres, espiadimonis, gratacel, guardaespatlles, guarda-roba, llepafils, llevataps, obrellaunes, paracaiguda, para-xocs, pelacanyes, picaporta, ploramiques, portaveu, rebentapisos, somiatruites, tastaolletes, ventafocs, xuclamel ...

 

Substantius formats per substantiu + adjectiu / adjectiu + substantiu

Formen el plural com si fossin mots simples:

aiguardent, arcbotant, altaveu, bonaventura, capgròs, celobert, coragre, malànima, malnom, migdia, migjorn, milhomes, mitjanit, pasdoble, pellroja, pitnegre, pocapena, pocatraça, pocavergonya, ratpenat, trespeus, setciències, sostremort, voraviu...

Ni ha que s’escriuen amb guionet:

cama-sec, cara-xuclat, mà-llarg, pèl-llarg, penya-segat, pit-roig, poca-solta

 

Substantius formats per substantiu + substantiu

per síntesi:

aiguaneu, aiguamoll, autopista, ferrocarril, filferro, fotocòpia, radionovel·la, terratrèmol, voravia ..

per juxtaposició:

berenar sopar, compravenda, figaflor, decret llei ...

ü amb la conjunció i: allioli, coliflor, capicua, capicausa, capipota, napicol, plats-i-olles, vetesifils...

 

noms separats en relació de subordinació:

camió cisterna, hora punta, curs pilot, moble bar, paper moneda, dona objecte ..

mots units per preposició:

esperit de vi, agulla de cap, cap de setmana,, nit de Sant Joan, cap de turc, carn d’olla, ull de poll, cuc de seda ...

 

Adjectius formats per substantiu + adjectiu

Són compostos sintètics perquè s’hi sobreentén alguna cosa. El segon element, l’adjectiu, concorda amb el substantiu al qual es refereix, no pas amb el primer element del mot compost (també un substantiu).

alallarg, bocabadat, carabrut, caragirat, cara-rodó, capmoix, esmaperdut, esquenadret, garratibat, llenguallarg, panxacontent, potacurt, primmirat

I amb el segon element substantivat: catalanoparlant, clarivident, fefaent, versemblant...

 

Adjectius formats per adjectiu + adjectiu

Aquest adjectius compostos es comporten com si fossin simples a l’hora de marcar el gènere i el nombre:

agredolç, angloamericà, anglosaxó, clarobscur, fisicoquímic, grecoromà, historicoartístic, literariomusical, llatinoamericà, afroamericà, audiovisual, hispanoamericà, indoeuropeu, indoxinès, sordmut ...

En els compostos a la manera culta, el primer element acaba gairabé sempre amb -o (politicosocial).

Si el primer element acaba en vocal i el segon comença per -i o per -u, no s’hi posa dièresi: francoitalià...

 

Altres mots compostos

adverbis: amunt, avall, enlaire, daltabaix, enlloc, pertot, aleshores, alhora, gairabé, potser, sobretot, nogensmenys, tanmateix...

preposicions i conjuncions: malgrat, sinó, perquè ...

avemaria, culdellàntia, enhorabona, giravolt, maldecap, maldulls, marededéu, mariallüisa, milengrana, parenostre, passavolant, semprenflor, sempreviva, usdefruit

adéu-siau, cul-de-sac, estira-i-arronsa, no-res ..

 

Lèxic                                        .

L'ús de ser i estar ] La essa sorda ] La essa sonora ] La lletra X ] [ Els mots compostos ] Locucions i frases fetes ]