Els indefinits

 

Determinants

Pronoms

algun, alguna, alguns, algunes

algú, alguna cosa, res, quelcom

un, una, uns, unes

un, una, un hom, hom

cap

ningú, res o re, cap cosa

cada, cada un, cada una, cadascun, cadascuna

cadascú, cada u

tot, tota, tots, totes

tot, tothom

altre, altra, altres

altri, altre, altra cosa

qualsevol, qualssevol

qualsevol

tal, tals

en tal, en tal i tal altre

cert, certa, certs, certes

 

: equival a nombrosos

: un per cadascuna de dues o més persones

mateix, mateixa, mateixos, mateixes

mant, manta

ambdós, ambdues, tots dos, totes dues

sengles

 

Morfologia                                        .

El substantiu ] L'adjectiu ] L'article ] Els demostratius ] Els possessius ] Els quantitatius ] [ Els indefinits ] Els numerals ] Els verbs ] Les preposicions ]