Els quantitatius

 

Indiquen una quantitat de manera global, imprecisa.

Variables

Invariables

quant

quanta

quants

quantes

més

tant

tanta

tants

tantes

menys

molt

molta

molts

moltas

prou

poc

poca

pocs

poques

força

bastant

gaire

bastants

gaires

massa

que

 

Hi ha, també locucions quantitatives per expressar significats semblants:

una mica de     un grapat de             gens de

un munt de      un bé de Déu de        gota de

       un xic de         tot de                       gens ni mica 

       una colla de    un reguitzell de

 

Morfologia                                        .

El substantiu ] L'adjectiu ] L'article ] Els demostratius ] Els possessius ] [ Els quantitatius ] Els indefinits ] Els numerals ] Els verbs ] Les preposicions ]