La carta formal

 

ESTRUCTURA D’UNA CARTA FORMAL

Nom i adreça de qui envia la carta

Pere Mateu i Molins

c/ Milà i Fontanals 1, 2º

08037 Barcelona

 

Nom, càrrec (si s’escau), i adreça del destinatari

Salutació

Senyor/a,

Distingit/ida senyor/a,

 

Cos:

Introducció

Amb motiu de, a causa de, l’objectiu principal de, em proposo explicar,

aquest escrit tracta de, em dirigeixo a vosté per...

 

Exposició

En primer lloc, d’una banda, per començar, d’entrada

En segon lloc, d’altra banda, respecta a, quant a, pel que fa a, en relació a

En darrer lloc, finalment, per acabar

 

Conclusió

Així, per tant, doncs, en conclusió, en conseqüència, es per això que...

 

Comiat

Atentament

Una salutació cordial

 

 

Signatura

 

Data

Barcelona, 12 de desembre de 1996

 

Post scriptum (PS) o Postdata (PD)

Exemple

Pere Mateu i Molins

c/ Milà i Fontanals 1, 2º

08037 Barcelona

 

Sr. Jaume Macià i Brugera

Director del Balneari de Boi

Balneari de Boi

Lleida

Distingit senyor,

 

Em dirigeixo a vostè per fer-li la reserva d’una setmana a les instal·lacions del seu balneari. A poder ser m’agradaria que fos la primera o la segona setmana del proper mes de Abril.

El motiu de l’estança es perquè em trobo, darrerament, molt cansat i molt atrafegat per motius laborals, tan propis dels nostres temps. Necessito uns dies de descans i d’oblidar les preocupacions que, ací, a ciutat són continues i quotidianes.

M’agradaria conèixer quin tipus de tractament em recomana vostè per fer-lo durant aquests dies que passaré a les seves instal·lacions.

Per acabar, també voldria conèixer els preus dels vostres serveis.

És per això que espero la seva resposta, així com la confirmació de la reserva.

Una salutació cordial,

Pere Mateu i Molins

Barcelona, 12 de desembre de 1996

PS: Informi’m també respecta la cuina i el servei de cambres.

Expressió escrita                                        .

La carta personal ] [ La carta formal ] El text argumentatiu ] El curriculum ] La sol·licitud o instància ]